Is de melkveehouderij klaar voor "selectief droogzetten"?

Geplaatst op 15 Mei 2015

Sinds ’69 behoort standaard droogzetten met antibiotica ("blanket dry cow therapy") tot het algemeen advies om melkveebedrijven te vrijwaren van uiergezondheidsproblemen. Veel van dit gebruik kan echter gecategoriseerd worden als profylactisch; het merendeel van de dieren is kort voor droogstand immers vrij van intramammaire infecties. Dit profylactisch gebruik van antibiotica-houdende droogzetpreparaten (kortweg "droogzetters") ligt onder vuur wanneer gewerkt wordt rond verantwoord/verminderd gebruik van antibiotica. In Nederland werd eind 2013 een richtlijn opgesteld waarin standaard droogzetten met antibiotica aan banden wordt gelegd; selectief droogzetten wordt de basis. Dit houdt in dat dieren zonder intramammaire infecties en onderhevig aan een lage infectiedruk, zonder antibiotica drooggezet worden. Deze randvoorwaarden (goede uiergezondheid op moment van droogzetten en lage infectiedruk op het bedrijf) zijn van uiterst belang om te voorkomen dat er zich problemen voordoen tijdens de droogstand of tijdens de (vroege) lactatie.